۴ اسفند, ۱۳۹۷

دسته بندی - بازپخش

فتاوای وهابیت درمورد لزوم سوزاندن وتخریب قبر پیامبر (ص)

خوب ببینید وهابیت چگونه فتوای رسمی در رابطه با سوزاندن، تخریب گنبد و نبش قبر مطهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سخن می گویند!!! این فتوای وهابیت را در این کلیپ حتماً...