۵ فروردین, ۱۳۹۸

دسته بندی - بازپخش

yamahdi.tv
ویدئو

ارتش سایه های اسرائیل

دانلود

سال ۱۹۵۲ یعنی چهار سال بعد از تشکیل دولت اسرائیل، واحدی نظامی با تجهیزات مازاد ارتش آمریکا در این کشور به وجود آمد، اسم این واحد اطلاعاتی در ابتدا ۵۱۵ بود، اما کم کم این گروه نظامی تبدیل به ارتش سایبری اسرائیل شد این بار با عنوان واحد ۸۲۰۰٫

بیشتر