۲۹ بهمن, ۱۳۹۷

نویسنده - admin

نماهنگ | بغضِ اهواز

دانلود حادثه‌ی تلخ و تأسف‌بار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریستهای مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان قسی‌القلب ملت ایران را آشکار ساخت. ما داریم...